JAK JSME VZNIKLI

Společnost DELA Company s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

V ČEM JSME NEJLEPŠÍ

Společnost se specializuje zejména na zaměstnání fyzických osob (dále jen zaměstnanců) za účelem výkonu jejich práce pro uživatele podle § 14 odst. 1 písm. B a § 66 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen agenturní zaměstnávání) v oboru speciálních strojírenských činností, zejména svařování barevných kovů, legovaných a jemnozrnných ocelí, tváření a odlévání kovů a slitin. Samozřejmostí je rovněž personální zajištění běžných zámečnických a podpůrných profesí. V současnosti disponujeme cca dvěma sty padesáti zaměstnanci v pracovním poměru a dostatečnou databází vhodných uchazečů výhradně z České republiky a Slovenské republiky.

CÍLE SPOLEČNOSTI

Za prvořadý cíl považujeme zajištění vysoké flexibility a pružnosti pracovních sil dle potřeb uživatele, přičemž vždy respektujeme společnou odpovědnost agentury práce a uživatele za rovné zacházení dočasně přidělených zaměstnanců a srovnatelných zaměstnanců uživatele v oblasti pracovních a mzdových podmínek zajišťovanou rámcovou dohodou o dočasném přidělení zaměstnanců.